Managers

  • Dušan Mandát
  • Miroslav Pech

Schuzky skupiny Společné Laboratoře Optiky UP a FZU AV ČR